Prawo administracyjne

Przykładowy katalog spraw prowadzonych przez Kancelarię przedstawia poniższe zestawienie:

  • prowadzenie postępowań przed organami administracji publicznej,
  • reprezentowanie przed sądami administracyjnymi.