Prawo cywilne

Przykładowy katalog spraw prowadzonych przez Kancelarię z zakresu prawa cywilnego przedstawia poniższe zestawienie:

 • weryfikowanie oraz sporządzanie umów cywilnoprawnych,
 • podejmowanie czynności zmierzających do ochrony dóbr osobistych,
 • obsługa prawna w zakresie obrotu nieruchomościami,
 • prowadzenie spraw o zasiedzenie, użytkowanie wieczyste oraz służebności,
 • zobowiązania, w szczególności umowy sprzedaży, najmu, zlecenia, o dzieło i darowizny,
 • odszkodowania z reżimu deliktowego i kontraktowego,
 • bezpodstawne wzbogacenie i nienależne świadczenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • prawo spadkowe,
 • postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające,
 • sprawy rozwodowe i podział majątku wspólnego,
 • sprawy o alimenty oraz o ustalenie kontaktów z dzieckiem.