Prawo gospodarcze i handlowe

Financial

Przykładowy katalog spraw prowadzonych przez Kancelarię z zakresu prawa gospodarczego i handlowego przedstawia poniższe zestawienie:

  • tworzenie i weryfikowanie umów,
  • postępowania przed sądem rejestrowym,
  • obsługa prawna organów spółek.
  • udział w posiedzeniach organów spółek,
  • tworzenie korporacyjnych aktów prawnych.