Prawo karne

Criminal Law

Przykładowy katalog spraw prowadzonych przez Kancelarię przedstawia poniższe zestawienie:

  • składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
  • obrona podejrzanych i oskarżonych na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych,
  • reprezentowanie osób zatrzymanych i tymczasowo aresztowanych wraz dochodzeniem odszkodowań w ich imieniu,
  • obrona osób obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • sporządzanie pism procesowych, w szczególności tj., apelacje, kasacje, zażalenia, wnioski oraz prywatne akty oskarżenia,
  • reprezentowanie w postępowaniu wykonawczym w tym przed sądem penitencjarnym i w sprawie wyroku łącznego.